1398/04/22
پلمپ یک واحد متخلف و تعطیلی دو باب داروخانه در سراوان
در بازدید نامحسوس تیم بازرسی معاونت غذا و دارو به سرپرستی حراست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از داروخانه ها و مراکز تحت پوشش در شهرستان سراوان، از یک واحد عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی، مقادیری داروی مخدر کشف و ضبط و واحد متخلف نیز پلمپ شد.
1398/03/25
انجام بازدید و بازرسی نامحسوس از عطاری های زاهدان؛
دو واحد صنفی متخلف در زاهدان به مراجع قضایی معرفی شدند
1398/02/22
هشدار مسئول مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به بانوان:
مصرف قرص های ضدبارداری بدون مجوز پزشک ممنوع!