1397/08/12
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
پرسنل شاغل در بیمارستان ها، در معرض مسمومیت های شغلی و حرفه ای قرار دارند
دوره آموزشی یکروزه با موضوع "آشنایی با مسمومیت ها و نحوه پیشگیری از بروز آنها" صبح امروز با حضور تعدادی از پرستاران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار گردید.