1398/05/30
کشف و ضبط محموله بزرگ داروی کمیاب در زاهدان
دکتر فرجیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در پی گزارش ماموران نیروی انتظامی استان مبنی بر کشف مقادیر زیادی دارو از یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر زاهدان به زابل، تیم بازرسی معاونت غذا و دارو به محل اعزام و مشخص شد محموله مذکور که بدون کسب مجوزهای قانونی و خارج از چرخه مجاز توزیع در حال جابجایی به شمال استان بوده، از اقلام دارویی کمیاب در کشور می باشد.
1398/05/05
مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
تبلیغات محصولات سلامت محور در رسانه های ارتباط جمعی قابل اعتماد نیست
1398/04/31
انتصاب