1397/11/27
تداخلات دارویی، موضوعی که بیماران از آن غافلند!
دکتر فرجیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: یکی از رایجترین علل بروز عوارض ناخواسته دارویی، تداخلات دارویی هستند که اکثرا در اثر خود درمانی و مصرف خودسرانه داروها بوجود می آید.
1397/10/18
مهندس حقانی، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خبر داد:
راه اندازی سامانه الکترونیکی استعلام پروانه بهداشتی محصولات غذایی و آشامیدنی تولید داخل