1400/01/30
پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت فرارسیدن 30 فروردین روز ملی علوم آزمایشگاهی
دکتر سید محمد هاشمی شهری در پیامی روز ملی علوم آزمایشگاهی را تبریک گفت
1400/01/27
دکتر رضا کیخا، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
داروخانه های متصل به سامانه تیتک، مجاز به دریافت تعرفه خدمات دارویی هستند.
1400/01/25
دکتر سینا شهرکی، مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
بیماران نباید تغییر مصرف یا زمان دارو را بدون مشورت پزشک را انجام دهند