واگذاری مکان داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه
1396/04/31

واگذاری مکان داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نظر دارد مکان داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه (واقع در بلوار بهداشت زاهدان) را از طریق قانونی بصورت استیجاری واگذار نماید.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رویدادها


گوناگون


خانه