معرفی معاون غذا و دارو

 

دكتر فرزانه فرجیان مشهدی

  تاريخ تولد : 1348

مرتبه علمی: استادیار 

نشاني پست الكترونيك

dr_farajian@yahoo.com

تلفن محل كار: 3216108-0541

نمابر : 3229787-0541

 سوابق و رزومه کاری:

http://med.zaums.ac.ir/uploads/dr.farajian.new.pdf

 

 


درباره معاونت

محتوای مرتبط