معرفی مدیریت

 

معرفي مديریت  نظارت بر موادغذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

 

مدير نظارت بر مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي: مهندس حسین حقانی فر

رشته تحصيلي: مهندسی کشاورزی .علوم صنایع غذایی

 تلفن تماس: 33250369- 054

پست الکترونیک: h.haghanifar@yahoo.com

 

سوابق اجرایی

کارشناس آزمایشگاه موادغذایی زابل80- 82

کارشناس نظارت بر مواد غذایی زابل 82-84

کارشناس بهداشت محیط ، نظارت بر دارو و درمان شهرستان سراوان84-85

کارشناس آزمایشگاه موادغذایی زاهدان 87-85

مدیر آزمایشگاه مواد غذایی زاهدان از سال 87 تا فروردین 93

مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی زاهدان از اردیبهشت 93 تاکنون

 


غــــذا

محتوای مرتبط