جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
احمد غلامی اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی و سنتی 054-33372061 معاونت غذا و دارو
دکتر مریم بیگمی مدیر نظارت بر مواد غذایی 054-33372059 معاونت غذا و دارو
دکتر صالحی زاده مدیر دارویی 054-33372058 معاونت غذا و دارو
خانم الهیاری مسئول واحد صدور پروانه های دارویی 054-33372062 معاونت غذا و دارو
آقای دکتر شهرکی مسئول بازرسی داروخانه ها و رسیدگی به شکایات دارویی 054-33372062 معاونت غذا و دارو
دکترمحدثه نجاری مسئول واحد رسیدگی به کمبودهای دارویی و مشاوره دارویی 054-33372063 معاونت غذا و دارو
دکتر فرزانه فرجیان معاونت 054-33372056 معاونت غذا و دارو
مهندس سمانه سرگزی دوست رسیدگی به شکایات غذا و آرایشی و بهداشتی 054-33372083 معاونت غذا و دارو
مهندس عبدالحق سپاهیان رسیدگی به شکایات دارویی 054-33372062 معاونت غذا و دارو

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط