جستجو گر شماره تلفن

نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
آقای حسینی مسئول دفتر معاونت 33372056 معاونت غذا و دارو
آقای اکبری تلفنخانه،نگهبانی و اطلاعات 33212917 101 معاونت غذا و دارو
خانم دیوبند مسئول مساعدت های دارویی 33372062 معاونت غذا و دارو
آقای غلامی واحد پیشگیری و مبارزه با قاچاق اقلام سلامت محور 33372061 معاونت غذا و دارو
خانم اسلامی مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو 33212916 206 معاونت غذا و دارو
خانم دکتر بیگمی مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 33372059 معاونت غذا و دارو
آقای دکتر صالحی زاده مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی 33372058 معاونت غذا و دارو
خانم الهیاری مسئول واحد صدور پروانه های دارویی 33372062 معاونت غذا و دارو
آقای دکتر شهرکی مسئول بازرسی داروخانه ها و رسیدگی به شکایات دارویی 33372062 معاونت غذا و دارو
خانم دکتر نجاری مسئول واحد رسیدگی به کمبودهای دارویی و مشاوره دارویی 33372063 معاونت غذا و دارو
اقای خیاط مسئول انبار داروهای مخدر 33229869 معاونت غذا و دارو
خانم صالح زهی مسئول داروخانه ویژه دانشگاه 33237088 بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) زاهدان
خانم راشکی مسئول واحد اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات غذا، آرایشی و بهداشتی 33372059 معاونت غذا و دارو

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط