اخبار > داروخانه های برتر استان در سال 95 معرفی شدند
داروخانه های برتر استان در سال 95 معرفی شدند

دکتر مصطفی صالحی زاده مدیر نظارت بر امور دارو و مخدر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بر اساس ارزشیابی های صورت گرفته از داروخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال جاری، داروخانه شبانه روزی بوعلی زاهدان، داروخانه دکتر مبارکی زاهدان، داروخانه هلال احمر زاهدان و داروخانه شبانه روزی دکتر ابراهیمی زاهدان به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم و داروخانه شبانه روزی خاتم الانبیین (ص) زاهدان و داروخانه شبانه روزی دکتر سنجری زاهدان بطور مشترک در جایگاه پنجم قرار گرفتند.
وی افزود: در ارزشیابی امسال به منظور تشویق داروخانه ها جهت بالا بردن کیفیت ارائه خدمات، داروخانه هایی که بصورت داوطلبانه سیستم ارائه فیش پرینت را در داروخانه خود راه اندازی نموده بودند و یا سطح مکانیزاسیون داروخانه خود را ارتقاء داده بودند، امتیاز تشویقی نیز دریافت نمودند.
دکتر صالحی زاده با بیان اینکه در سال جاری بطور متوسط حدود یازده نوبت بازید از هر داروخانه صورت گرفته است، گفت: براساس دستورالعمل های وزارتی، متوسط ارزشیابی داروخانه ها، چهار نوبت در سال می باشد که سه نوبت آن کیفی و یک نوبت آن بصورت کمی می باشد.


1395/12/04 ١١:١٣ News, Events ١٤٨٠٨


خروج