اخبار > برگزاری دوره آموزشی دور روزه ویژه پرستاران بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
آخرین روز دوره آموزشی دوروزه ویژه پرستاران بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- برگزاری این دوره آموزشی در راستای فعالیت های تعریف شده در برنامه عملیاتی سال 96 دانشگاه می باشد.
گفتنی است محورهای اصلی مطالب ارائه شده در این دوره آموزشی دو روزه، مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها، آشنایی با سامانه رهگیری و کنترل برچسب اصالت و سلامت کالا (TTAC)، مصرف منطقی داروهای اعصاب و روان می باشد.


1396/08/21 ١٢:٠٠ News, Slider ١٦٨٠٩


خروج

محتوای مرتبط