اخبار > واگذاری مکان داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه
واگذاری مکان داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نظر دارد مکان داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه (واقع در بلوار بهداشت زاهدان) را از طریق قانونی بصورت استیجاری واگذار نماید. لذا کلیه همکاران داروساز واجد شرایط (دارای داروخانه در شهر زاهدان) می توانند جهت ارائه درخواست کتبی و ثبت نام تا پایان وقت اداری روز شنبه 7/5/96 به معاونت غذا و داروی دانشگاه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در خصوص پذیرش
کلیه درخواست های ارائه شده مختار می باشد.


1396/04/31 ١٣:٤٣ Notifications ١٦٠٥٤


خروج

محتوای مرتبط