قوانین،دستورالعمل ها و بخشنامه ها

دستورالعملها و بخشنامه ها

   دانلود : دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع           حجم فایل 564 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری           حجم فایل 237 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ           حجم فایل 437 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه           حجم فایل 237 KB
   دانلود : دستورالعمل-بررسی فراورده های گندزای سطوح.pdf           حجم فایل 227 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی پایش نشان ایمنی_سلامت.pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود : دستورالعمل صدوروتمدید_نشان_ایمنی_سلامت.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : دستورالعمل غذاهای فراسودمند و غنی سازی اختیاری.pdf           حجم فایل 304 KB
   دانلود : دستورالعمل ظرفیت خالی.pdf           حجم فایل 259 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت منبع.pdf           حجم فایل 304 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی آموزش مسئول فنی.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : بخشنامه کميته سيستمهاي مديريت ايمني.pdf           حجم فایل 185 KB
   دانلود : بخشنامه بسته بندي مواد فله.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : آیین_نامه_اعطای_نشان_ایمنی_سلامت.pdf           حجم فایل 432 KB
   دانلود : قانون مواد خوردني-آشاميدني-آرايشي و بهداشتي.pdf           حجم فایل 374 KB
   دانلود : قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.pdf           حجم فایل 831 KB
   دانلود : قانون تعزیرات حکومتی-امور بهداشتی و درمانی.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : ضوابط و معیارهای استقرار.pdf           حجم فایل 831 KB
   دانلود : آیین نامه ماده 13.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : ارجاع پرونده به مراجع قضایی.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : دستورالعمل انبار 1393           حجم فایل 499 KB

محتوای مرتبط