معرفی مدیریت

مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی : مهندس مریم اسلامی

رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

پست الکترونیک : eslami6286@yahoo.com

تلفن تماس : 054-33212916


محتوای مرتبط