میکروبیولوژی

بخش میکروب‌شناسی آزمایشگاه با استفاده از تجهیزاتی از قبیل اتوکلاو، آون (قابل تنظیم تا دمای ١٨٠ درجه سانتیگراد)، انکوباتورهای مختلف (قابل تنظیم در دماهای ٢۵،۳٠، ۳۷، ٤٤، ۵۵ درجه سانتیگراد)، بن ماری (قابل تنظیم در دمای ٤٤ درجه سانتیگراد)، میکروسکوپ، هود لامینار کلاس 2، ترازو (با دقت٠١.٠)، دستگاه فیلتراسیون، دستگاه همگن ساز استومایکر، یخچال، و براساس استانداردهای ملی ایران و دستورالعمل اداره کل کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی  و جدول حدود مجاز میکروبی قادر به انجام تمامی آزمون‌ها بر روی نمونه‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به شرح ذیل می‌باشد :

آرد وغلات، فرآورده های گوشتی، فرآورده های لبنی، فرآورده های قنادی، فرآورده های کنسروی، انواع مواد آشامیدنی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، ادویه جات


محتوای مرتبط