فهرست آزمایشگاه های همکار مجاز استان

آزمایشگاه‌های همکار

شماره تلفن

آدرس

نام آزمایشگاه

 

33221156

خیابان دانشگاه - دانشگاه 45 - پلاک 1

آزمایشگاه پاسارگاد

 

1

33254284

خیابان بهشتی - نبش بهشتی 20- ساختمان مهران

آزمایشگاه طیس خاتم

 

2

33264809

خیابان کفعمی - تقاطع مصطفی خمینی - مقابل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج)

آزمایشگاه فرانگر شرق

 

3

334317290

خیابان مصطفی خمینی - خیابان فرهاد

آزمایشگاه هامون آزما

 

4

 


محتوای مرتبط