ارتباط با معاونت

ارتباط با معاونت

تلفخانه

3212917-0541

3235132-0541

نمابر

3229787-0541

صندوق پستي

1647-98155

پست الكترونيك

fdo@zdmu.ac.ir

آدرس

زاهدان بلوار شهيد مطهري خيابان امداد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 

برای آگاهی از جدیدترین اطلاعیه ها و لیست اقلام سلامت محور غیرمجاز، تقلبی و قاچاق به بخش "اخبار و اطلاعیه ها" سایت مراجعه نمایید
New Ribbon
Slide 1

واحد سخت افزار و شبکه ...

Slide 1

گروه وب سایت و نرم افزار ...

Slide 3

گروه آمـــوزش

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7