تصاویری زیبا از طبیعت استان سیستان و بلوچستان
صفحه اصلي > دارو > فرآيندها > فرايند تحويل داروي متيل فنيدات  

 1انتخاب داروخانه معتمد در مناطق مختلف تحت پوشش دانشگاه
-2
تعیین سهیمه ریتالین برای داروخانه های مورد نظر
3
-توزیع دارو توسط شرکت داروپخش به داروخانه های مورد نظر
4
-تحویل دارو به بیماران توسط داروخانه با مدارک ذیل
شناسنامه بیمار و کپی آن
نسخه و کپی نسخه
مستندات :
ضوابط ابلاغی به شماره 5/112/22483 مورخ79/07/26
مدت ارائه خدمات 30 روز

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
ایران - زاهدان -میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی کد پستی : 43463-98167