معرفی معاون غذا و دارو


 

دكتر عليرضا مباركي

  تاريخ تولد : 1347

 محل تولد : تهران

نشاني پست الكترونيك

mobaraki@zaums.ac.ir

mobaraki_alireza@yahoo.com

تلفن محل كار: 3216108-0541

نمابر : 3229787-0541

تلفن همراه: 09126179000

 تحصيلات: دكتراي داروسازي

فارغ التحصيل: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

سابقه كار داروسازي: از سال 1373

سابقه كار درسازمان هاي مردم نهاد:

         رياست سازمان نظام پزشكي ايرانشهر در اولین دوره تشکیل

         رئيس  انجمن داروسازان استان سيستان و بلوچستان از سال 1386 تا کنون

         عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران

 فعاليتهاي آموزشي:

         مدرس فارماكولوژي دانشكده پرستاري و مامايي ايرانشهر از سال 76تا84

         مدرس فارماكولوژي دانشگاه آزاد زاهدان از سال73تا75

         مدرس فارماكولوژي دانشگاه آزاد ايرانشهر76تا79

         مدرس فارماکولوژی دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان  

رئیس کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی موسسات مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه از تاریخ 30/8/86 تا کنون

عضو ستاد راهبردی توسعه خدمات سلامت و نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده در استان سیستان و بلوچستان

عضو کمیته عالی اخلاق دانشگاه از تاریخ 3/4/91 تا کنون

عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه از تاریخ 31/1/90 تاکنون

عضو شورای هماهنگی تربیت بدنی و طب ورزش دانشگاه از تاریخ 16/8/89 تا کنون

دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه از تاریخ 13/7/87 تا کنون

دبیر کمیته استانی برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک از تاریخ 13/5/87

عضو شورای سیاستگذاری تحقیقات نظام سلامت  از تاریخ 26/3/87 تا کنون

رئیس کمیته PMS دانشگاه از تاریخ 1/11/86 تا کنون

دبیر کمیسیون ماده 20 امور داروخانه و توزیع دانشگاه از تاریخ 7/9/86 تا کنون