شرح وظایف

شرح وظايف مديريت

نظارت بر مواد غذيي ،‌آشاميدني ،‌آرايشي و بهداشتي

پاسخگويي به استعلام سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت ، جهاد كشاورزي، مجمع امور صنفي (اتحاديه ها) استان در رابطه با احداث واحد هاي توليدي (اعم از كارخانه ، كارگاهي، مشاغل خانگي) از طريق كارشناسي محل استقرار واحد توليدي و بررسي انطباق آن با ضوابط مربوطه

اخذ مدارك لازم، بررسي و تشكيل پرونده جهت صدور، اصلاح يا تمديد پروانه هاي بهداشتي (بهره برداري ، مسئول فني، ساخت، شناسه نظارت) ، ظرفیت خالی وانطباق با ضوابط و دستورالعمل ها و استاندارد هاي مربوطه

تشكيل كميته هاي فني تخصصي صدور، تمديد و اصلاح پروانه هاي بهداشتي (بهره برداري ، مسئول فني، ساخت، شناسه نظارت) ، ظرفیت خالی وانطباق با ضوابط و دستورالعمل ها مربوطه

نظارت مستمر بر رعايت كامل شرايط و ضوابط فني و بهداشتي ونحوه توليد و انبارش محصولات از طريق بازديد از واحد هاي توليدي، سردخانه ها، انبارهاي نگهداري مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تحت پوشش

نظارت بر ايمني، سلامت و كيفيت موادخوراكي و آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از طريق نمونه برداري از محصولات واحد هاي توليدي تحت پوشش و ارسال به آزمايشگاه معاونت و يا آزمايشگاههاي طرف قرارداد و بررسي نتايج آزمايشگاهي موادغذايي به منظور دستيابي به راه هاي رفع مشكلات خطوط توليد

بازديد از محل واحد هاي توليدي جديد و بررسي روند پيشرفت مراحل احداث و تجهيز اين واحد ها جهت پاسخ به استعلام دستگاه هاي ذيربط

اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي سازمان غذا و دارو و ابلاغ به واحدهاي توليدي تحت پوشش

ارزشيابي واحدهاي توليدي ، تشويق و حمايت از واحدهاي برتر و جلب همكاري فعالان صنعت غذا

صدور گواهي بهداشت جهت صادرات مواد غذائي ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي واحدهاي توليدي تحت پوشش

نظارت  بر واردات کالا  و صدور مجوز ورود ( گشايش ) و ترخيص جهت واردات مواد خام کشاورزی

 

كشف و شناسايي واحدهاي غير مجاز توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و معرفي به مراجع قضايي ذيصلاح و پيگيري آن

ضبط و توقيف كالاهاي مشكوك به فساد و يا تقلبي، معدوم سازي و يا تغيير كاربري اقلام غير قابل مصرف انساني با هماهنگي مراجع قضايي ذيصلاح

اعلام ليست اقلام غير مجازمواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به معاونت بهداشتي

پيگيري و رسيدگي به شكايات واصله از سازمان غذا و دارو، دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ، شكايات مردمي و ساير ارگانها در مورد محصولات غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در اسرع وقت

بررسي فرمولاسيون ساخت و تأييد فرمول نهايي پس از تطبيق با مراجع و منابع معتبر و صدور پروانه ساخت كارخانجات توليد مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و مؤسسات مشمول قانون

سياستگذاري و مشاركت در تصميم گيري در خصوص موضوعات مرتبط با غذا در استان و حضور فعال در كميته هاي استانی از جمله: شير مدارس ، شير خانوار ، شوراي سلامت و امنيت غذايي استان ، كمیسيون تعزيرات آرد و نان استانداري و ...

توزيع كوپنهاي شير خشك يارانه اي و نظارت بر روند عرضه شير خشك در داروخانه ها و شركت هاي پخش و جمع آوري و امحاء كوپن هاي باطله پس از طي تشريفات قانوني

برگزاري كميته ها و كمیسيون هاي مرتبط مانند كميته PMS دانشگاه ، كميته هاي استاني و فرعي غني سازي آرد و كمیسيون صدور پروانه هاي بهداشتي كارخانجات و موسسات مشمول قانون مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهدا شتي

پياده سازي طرح  های كشوري از جمله   (PMS) Post Marketing Surveillance   و غنی سازی آرد در استان

همكاري و مشاركت با ساير ادارات در زمينه اجراي طرح هاي مرتبط با مواد غذايي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

پايش و ارزيابي عملكرد كارشناسان كنترل مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مستقر در ستاد و شبكه هاي بهداشت تحت پوشش

جمع آوري، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي در خصوص فعاليت كارخانجات و ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص كاهش تخلفات و رفع مشكلات احتمالي واحدهاي توليدي

تحقيق و بررسي در جهت چگونگي كاهش آلودگي مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

نظارت بر اجرا و هدايت و تشويق واحدهاي توليدي در تطابق با قوانينGMP   و تلاش براي ايجاد بستر مناسب جهت اخذ گواهينامه هاي بين المللي

ارائه آمارعملكرد ماهيانه و ساليانه به مراكز ذيربط

اخذ هزينه هاي مربوط به واردات كالا و ارسال فيش هاي مربوطه به وزارتخانه

اعزام كارشناسان به كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي كشوري

اقدام به تشكيل كلاس هاي آموزشي، كنفرانس ها و سمينارها جهت آشنا ساختن كارشناسان با آخرين اطلاعات شغلي و علمي

ارائه مقالات علمي-پژوهشي در سمينارهاي منطقه اي و كشوري

آموزش مسئولين فني كارخانجات مواد غذائي وآشاميدني در جهت ارتقاء توان علمي و حرفه اي

تشكيل دوره های آموزشي بدو استخدام جهت مسئولين فني واحد هاي توليدي

ارائه اطلاعات در رابطه با مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهدا شتي به احاد مردم از طريق مركز اطلاع رساني مواد غذايي ،‌آرايشي و بهداشتي

اخذ کالابرگ های شیر مصنوعی اطفال از سازمان غذا و دارو و تحویل کالابرگ ها برحسب نیاز استان و شهرستان ها به مراکز بهداشتی

تحویل کالابرگ های باطله از داروخانه های سراسر استان

نظارت بر مراکز عرضه اقلام آرایشی و بهداشتی از جمله داروخانه ها و مراکز صنفی

همکاری در معدوم سازی کالاهای مکشوفه قاچاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


غــــذا

محتوای مرتبط