ارتباط با مدیریت

مدير نظارت بر مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي

دکتر مریم بیگمی

 دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

 تلفن تماس: 33372059- 054

پست الکترونیک: m.beigomi@zauma.ac.ir

 

 


غــــذا

محتوای مرتبط