معرفی معاون غذا و دارو

 

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا کیخا

مدرک تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

تلفن محل كار: 054-33372056

نمابر : 054-33372057

 

 

 


درباره معاونت

محتوای مرتبط