معرفی مدیریت

 

معرفي مديريت نظارت بر موادغذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

مدير نظارت بر مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي

دکتر مریم بیگمی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ارشد: مهندسی علوم و صنایع غذایی

دکتری: دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

 تلفن تماس: 33372059- 054

پست الکترونیک: m.beigomi@zauma.ac.ir

 

سوابق اجرایی

مسئول کنترل کیفیت از سال 84-81

کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی معاونت غذا  و دارو

معاون اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی زاهدان

مسئول اداره صدور پروانه های خوراکی و بهداشتی

مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی زاهدان

 


غــــذا

محتوای مرتبط