تماس با ما

آدرس: زاهدان بلوار شهید مطهری خیابان امداد جنب اداره کار و رفاه اجتماعی معاونت غذا و دارو

کد پستی : ٩۸١۶۷-٤۳٤۶۳

فاکس : ۳۳٢١٤٤۳۷-٠۵٤


آزمایشگاه

محتوای مرتبط