جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
احمد غلامی رییس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها 054-33372061 معاونت غذا و دارو
خانم دکتر بیگمی مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 054-33372102 معاونت غذا و دارو
دکتر مصطفی صالحی زاده مدیر نظارت بر مواد و فراورده های دارویی 054-33372058 معاونت غذا و دارو
خانم مهندس نورا کارشناس واحد صدور پروانه های دارویی 054-33372062 معاونت غذا و دارو
آقای دکتر شهرکی کارشناس بازرسی از داروخانه ها و رسیدگی به شکایات دارویی 054-33372062 معاونت غذا و دارو
خانم دکتر نجاری مسئول واحد اطلاع رسانی و رسیدگی به کمبودهای دارویی و مشاوره دارویی 054-33372063 معاونت غذا و دارو
خانم مهندس سرگزی دوست کارشناس مرکز رسیدگی به شکایات غذا و آرایشی و بهداشتی 054-33372083 معاونت غذا و دارو
خانم دیوبند کارشناس ارائه مساعدت های دارویی به بیماران نیازمند 054-33372062 معاونت غذا و دارو
خانم مهندس شهریاری رییس اداره نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی 054-33372059
خانم مهندس بزی رییس اداره نظارت بر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 054-33372059

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط