1400/05/04
تقدیر معاون هماهنگی قرارگاه شهید میرحسینی از عملکرد رئیس و معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
معاون هماهنگی قرارگاه شهید میرحسینی سپاه، در دیدار با رییس و معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اهداء لوح سپاس از عملکرد مسئولین دانشگاه در زمینه پیشگیری و مبارزه با قاچاق دارو در استان تقدیر و تشکر نمود.
1400/04/29
مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان :
درخصوص نرخ فروش دارو، قیمت درج شده در سامانه کشوری تیتک (TTAC) ملاک عمل می باشد