ارتباط با معاونت

ارتباط با معاونت

تلفخانه

3212917-0541

3235132-0541

نمابر

3229787-0541

صندوق پستي

1647-98155

پست الكترونيك

fdo@zdmu.ac.ir

آدرس

زاهدان بلوار شهيد مطهري خيابان امداد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

 


درباره معاونت

محتوای مرتبط